Butter cake

Butter cake

from 680.00

(ราคาส่งเมื่อ เปิดบิล 2,000 บาทขึ้นไป 3ปอนด์ 580 บาท)

เค้กเนยสด เนื้อเค้กชิฟฟอนวนิลลา เลเยอร์ด้วยชั้นครีมบัตเตอร์ ตกแต่ง ด้วยครีมบัตเตอร์โรงเกล็ดน้ำตาล รสชาติหวานน้อย
อายุการเก็บ : 7วัน ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส

* ใส่ตัวอักษรตกแต่งหน้าเค้กฟรี

Size:
Quantity:
Add To Cart